Med ehälsodagbok upptäcks försämringar tidigt

Med ehälsodagbok upptäcks försämringar tidigt
Sjuksköterskan Henrik Synnergren på Linköpings avancerade hemsjukvård tar emot patientens värden i en dator. Foto: Landstinget i Östergötland

Nu ska över 120 östgötar med kol och hjärtsvikt rapportera sina värden hemifrån med digital penna.

Det är de goda resultaten från pilotprojektet Hälsodagboken med tiotalet hjärtsviktspatienter för två år sedan som nu byggs ut till en studie.

Behöver inte läggas in akut

– De akuta inläggningarna och återinläggningarna försvann helt i patientgruppen under perioden. Under normala omständigheter kommer hälften av dem tillbaka till vården efter kort tid, och ofta akut, säger Gunnar Carlgren, överläkare och verksamhetschef vid Linköpings avancerade hemsjukvård, LAH.

Studien om ehälsodagboken ska pågå mellan 2014 och 2016. Mellan 120 och 130 patienter med hjärtsvikt eller kol och med minst tre inläggningar på sjukhus det senaste året ska rekryteras.

Kontaktas av sjuksköterska

Varje dag ska patienterna skatta olika symtom och göra mätningar. De förs sedan över direkt till LAH så fort patienterna skriver in värdena på en blankett med en digitalpenna. Där tar en sjuksköterska emot, och om värdena visar på en försämring eller avvikelse kontaktas patienten.

Förutom att den digitala dagboken gör att vården upptäcker försämringar tidigt ökar den också patienternas trygghet och kunskaper om sin sjukdom.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida