Mer forskning behövs om vård- och omsorgsboende

Innehållet på de tilltänkta vård- och omsorgsboendena behöver utvecklas för att tillgodose de äldres behov. Det sa Barbro Westerholm vid dagens presskonferens där hon presenterade Äldreboendedelegationens slutbetänkande Bo bra hela livet.

19 december 2008

I betänkandet föreslås en ny terminologi som ska användas i hela landet för olika boendeformer för äldre. Vård- och omsorgsboende är den benämning som föreslås ersätta särskilt boende, som används i dag. Plats på vård- och omsorgsboenden ska erbjudas efter behovsprövning. Där ska de boende få service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt.

”Samverka i planeringen”

Innehållet i vård- och omsorgsboenden behöver utvecklas för att tillgodose de äldres behov, konstaterade Barbro Westerberg.

– Alla vill inte göra samma sak.

Hon sa också att det behövs mer forskning för att ge förutsättningar för ett bra innehåll i vardagen. För att få det till stånd krävs samverkan i planeringen mellan arkitekter, vård- och omsorgspersonal, sjukgymnaster med flera.

Korttidsvård inget boende

Det nuvarande begreppet korttidsboende ska enligt utredningens förslag ersättas av korttidsvård.
– I korttidsvården ska rehabilitering, bedömningar och avlastning erbjudas. Det är inte en bostad, sa Barbro Westerberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida