Metod med mikro-RNA kan upptäcka bröstcancer tidigare

I framtiden kan mikro-RNA, pytteliten arvsmassa, användas för att upptäcka bröstcancer i ett mycket tidigt stadium. Förhoppningen är att fler kvinnor ska slippa operera bort sina bröst.

Allt mer talar för att kroppens så kallade mikro-RNA har stor betydelse för uppkomsten av bröstcancer. Forskaren Sofie Björner vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö och hennes kolleger har letat efter avvikelser i tre olika mikro-RNA som kan avslöja de allra tidigaste förstadierna till bröstcancer.

De undersökte vävnadsprover från kvinnor som opererat bort sina bröst främst på grund av ärftlighet och upptäckte att arvsmassan har ett avvikande mönster i ett förstadium till bröstcancer. Om detta skriver Sofie Björner i en avhandling som hon nyligen lagt fram vid Lunds universitet.

Förhoppningen är att den nya analysmetoden i framtiden ska rädda fler bröst. Vid tidig diagnos kan förebyggande behandling med exempelvis tamoxifen sättas in istället för att operera bort hela eller delar av bröstet. Studien omfattade ett fåtal kvinnor och bör därför upprepas i större skala.

Forskarna har även visat att ett protein med beteckningen p27 kan användas som markör för att bedöma om tamoxifenbehandling fungerar på en bröstcancertumör. De är även intresserade av att undersöka om det går att upptäcka en ökad cancerrisk via blodprov, istället för vävnadsprov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida