Minnesproblem behöver inte ge demens

30 april 2009

Tidiga minnesproblem, så kallad mild kognitiv svikt, MCI, tolkades länge som ett förstadium till demens. Senare års forskning har visat att så inte alltid är fallet. I en metaanalys som inkluderar 41 vetenskapliga studier kring sambandet finner forskarna att endast en minoritet (20-40 procent) av dem som lider av MCI utvecklar demens efter tio års uppföljning.

? Problemet är att det används olika definitioner för MCI i olika studier. Trots resultaten i den här studien behövs det mer forskning för att verkligen klarlägga sambandet mellan MCI och demens, säger Katarina Nägga, överläkare vid neuropsykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Källa: Acta Psychia­trica Scandinavica 2009;119(4):252-256.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida