Minskad risk för depression hos aktiva äldre

Äldre som är fysiskt aktiva är mindre deprimerade, visar en av de största studierna på äldre som genomförts i Europa.

Det har kommit rapporter förr om sambandet mellan fysisk aktivitet och välbefinnande.  Men enligt en av de svenska forskarna bakom den stora internationella studien är detta en av de första som undersöker både hur fysisk aktivitet påverkar depression, hur depression påverkar fysisk aktivitet och hur förändring i fysisk aktivitet hänger ihop med förändring i depressionen över tid. 

Exakt hur sambandet mellan fysisk aktivitet och depression ser ut vet forskarna ännu inte helt säkert. Men klart är att äldre som är fysiskt aktiva är mindre deprimerade. Men högre grad av depression kan också leda till att personen tränar mindre vilket talar för att det handlar om en ömsesidig påverkan, enligt Magnus Lindwall, docent i idrotts- och hälsopsykologi vid Göteborgs universitet. 

I studien undersöktes 17 500 äldre personer från elva europeiska länder i en EU-finansierade populationsstudie som går under namnet Share, survey of health, aging and retirement. Personerna som hade en snittålder på 64 år följdes i två och ett halvt år.

En viktig fråga för forskarna har varit att ta försöka reda vad som motiverar äldre att vara fysiskt aktiva. Modern motivationsforskning visar att individer som känner att de har valfrihet och själva får ta beslut samtidigt som de har en social tillhörighet kopplad till fysisk aktivitet känner en större inre motivation till fysisk träning än individer som inte känner att de bestämmer själva. Forskarna försöker nu utveckla ett strukturerat program för att öka äldres motivation till fysisk aktivitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida