Minskning av nattsjuksköterskor försämrar äldrevården i Älmhult

Älmhults kommun måste spara pengar och vill göra det genom att minska antalet nattsjuksköterskor inom hemsjukvården från två till en. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och Vårdförbundet i Kronoberg varnar för att patienternas säkerhet hotas.

22 november 2011

Karin Jisborg Hultgren, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning i Kronoberg, är upprörd.

– Det här går emot kravet på en god och säker vård – och det i tider när kvaliteten i äldreomsorgen diskuteras livligt. Det är djupt olyckligt att kommunen väljer att spara på det här sättet, säger hon.

I dag ska socialnämnden i Älmhults kommun fatta beslut om bemanningen i hemsjukvården. Kommunen måste spara fyra miljoner kronor inom vård och omsorg, och två miljoner av dem vill politikerna spara inom äldrevården.  En minskning av antalet nattsjuksköterskor inom hemsjukvården från två till en räknar de med ska ge 800 000 kronor.

Riskanalys från masen

Vårdförbundet för medhåll av kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, som har gjort en riskanalys av vad besparingen kan leda till. En organisation som är uppbyggd på att sjuksköterskor delegerar arbetsuppgifter till personal som saknar den medicinska kompetensen är ett hot mot patientsäkerheten. Bristen på kollegialt stöd utgör också ett hot.

– Kommunen har fullt ansvar för hela hemsjukvården vilket betyder att nattsjuksköterskorna har ansvar för en stor grupp patienter; barn, unga med obotliga sjukdomar och gamla med demenssjukdomar. Uppgifterna är så avancerade och bedömningarna ofta så svåra att sjuksköterskorna behöver varandras kollegiala stöd och kunskap, säger Karin Jisborg Hultgren.

Dessutom är arbetstrycket så pass stort att sjuksköterskorna behöver vara två även nattetid, påpekar hon. En ensam sjuksköterska kan inte svara upp mot behovet av snabba insatser.

– Det är naturligtvis olika, men kommunens nattsjuksköterskor har ansvar både för patienter som vårdas i sina egna hem och för patienter i särskilda boenden. Det är ett omfattande uppdrag de har, säger Karin Jisborg Hultgren.

Vill mbl-förhandla

Vårdförbundet vill att indragningen av en nattsjuksköterska ska förhandlas enligt medbestämmandelagen. Det vill inte kommunen, och i eftermiddag ska beslutet tas. Karin Jisborg Hultgren hoppas att politikerna tar sitt förnuft tillfånga.

– Jag hoppas att de lyssnar på professionen när den uttrycker att neddragningen inte är rimlig och att den hotar patienternas säkerhet, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida