Missbruk

Känner du någon med alkoholproblem? Handbok för anhöriga, medberoende och barn till alkoholisterIsabella Iveruswww.vivaforlag.seisbn 978-91-85675-21-0??

4 december 2008

När någon missbrukar finns det alltid skam med i bilden, och det kan vara svårt att tala öppet om problemet eller be om hjälp. De flesta alkoholister finns bland »vanliga« människor, de är inte utslagna och hemlösa utan har ofta både arbete och familj. Boken tar upp flera autentiska fall; som Agneta som berättar om sin mans alkoholism och

Louise som skaffade sig både ett alkohol- och ett drogberoende samtidigt som hon framgångsrikt skötte ett krävande jobb. Författaren resonerar också kring mötet mellan den svenska helgfyllan och det kontinentala drickandet med små mängder hela tiden. Även medberoendet belyses: »Jag drack för att han inte skulle dricka så mycket.«

Boken vänder sig till anhöriga, barn och vänner till människor som dricker för mycket, med bland annat webbadresser för den som vill veta mer om vård, hjälp och stöd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida