Missnöjda distriktssköterskor skriver öppet brev till högste chefen

"Landstinget är en bakåtsträvande arbetsgivare". Besviken vårdpersonal i Gävleborg tycker att arbetsgivaren tar dem 25 år tillbaka i tiden när hemsjukvården organiseras om.

Den 1 februari förs den största delen av hemsjukvården över i kommunal regi. Övriga hembesök ska även i fortsättningen utföras av landstinget med hjälp av ambulanspersonal och distriktssköterskor som ska utföra den icke planerade hemsjukvården.

Som Vårdfokus rapporterat tidigare har distriktssköterskor i Ockelbo och Hofors hotat säga upp sig på grund av den låga ersättningen kvällar, nätter och helger. I ett öppet brev från alla berörda personalgrupper till landstingsdirektör Svante Lönnbark, listas fler problem:

* Ambulanspersonalen har varken kunskap eller praktiska möjligheter att sköta det nya uppdraget.

* Hur överrapporteringen ska ske mellan distriktssköterskorna och ambulanspersonalen är inte klart, vilket riskerar patientsäkerheten.

* Hälsocentralerna får sämre bemanning dagtid då distriktssköterskorna har beredskap i hemmet på nätterna.

”Varför nedmontera en verksamhet som fungerar väl för både patienter och personal?”, avslutas brevet.

”Patientsäkerheten är inte hotad”

Landstingsdirektör Svante Lönnbark har ännu inte tagit del av brevet men säger till Vårdfokus att det sätt som man nu ska jobba på var en nödvändig lösning.

– Jag hade önskat att kommunerna tog över hela paketet, så detta är följden av att vi inte kom överens med dem och hamnade i tidsnöd, säger han.

Han poängterar dock att det är ett fåtal hembesök på jourtid som det handlar om för distriktssköterskornas del och tillbakavisar att patientsäkerheten skulle vara hotad.

– Den information som jag har fått från ansvariga chefläkare och verksamhetschefer är att detta kan ske på ett patientsäkert sätt.

Svante Lönnbark säger också att verksamheten ska följas upp noga vecka för vecka tillsammans med facket och utvärderas.

– Jag tror faktiskt att det kommer fungera bara man kommer igång. Om det behövs förstärkning någonstans ska vi så klart ta tag i det.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida