Misstag undviks om patienten är med vid överrapporteringen

Misstag undviks om patienten är med vid överrapporteringen
Risken för misstag minskar när sjuksköterskorna och patienten delar samma information. Arkivbild: Mostphotos

Ny forskning visar att när överlämning mellan skiften sker inne på salarna blir patienterna bättre insatta i den egna vården.

Vid skiftbyte är det mycket information som ska utväxlas mellan de sjuksköterskor som går av och de som går på nästa pass. Traditionellt sker det på expeditionen, skriftligt eller muntligt, men på allt fler ställen går man nu över till att göra rapporteringen tillsammans med patienten, så kallad bedsiderapportering.

Det gör patienterna mer delaktiga och insatta i vården – och kan dessutom minska risken för misstag.

– Början och slutet på sjuksköterskornas pass är alltid de mest kritiska momenten, säger Lianne Jeffs, sjuksköterska och forskare som studerar bedsiderapportering vid St Michael´s sjukhus i Toronto.

Tryggare patienter

Den studie som hon lett visar att bedsiderapportering gör att patienterna känner sig lugnare, tryggare och bättre informerade. De ges möjlighet att ställa frågor och få klargörande svar från sjuksköterskorna, vilket gör att många misstag kan undvikas.

– Att rapporteringen sker vid patientens säng är bättre för alla, men särskilt för patienterna. Det innebär att de får en röst, att de blir mer insatta och förstår de insatser som görs och blir mer engagerade i den egna vården, säger Lianne Jeffs.

Pilotprojekt på Karolinska

Studien Patients’ views on bedside nursing handover bygger på djupintervjuer med 45 patienter och har publicerats i Journal of Nursing Care Quality. Efter att ha testat bedsiderapportering i ett pilotförsök 2011 har det nu införts fullt ut vid St Michael´s sjukhus i Toronto.

I Sverige har två slutenvårdsavdelningar på onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna startat ett pilotprojekt med bedsiderapportering i år. Projektet genomförs som en forskningsstudie och slår det väl ut kan bedsiderapportering komma att införas permanent på kliniken. Läs mer i länken till höger.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida