MRSA-smittad personal får arbeta med patienter

Den som är MRSA-smittad får arbeta med patienter, under vissa förutsättningar. Det sägs i de rekommendationer som Socialstyrelsen kommit med i dag.

Huvudreglen är att MRSA-bärare som är positiva vid provtagning men inte har någon individberoende riskfaktor, kan arbeta med patienter. Men det ska alltid göras en individuell bedömning. Och den bedömningen ska göras av den behandlande läkaren i samråd med bland annat smittskyddsläkare och hygienspecialister.

Det finns dock restriktioner, bland annat:.

* MRSA-smittade får inte arbeta nära patienter på riskenheter utan att först ha varit negativa vid flera provtagningar i följd. De ska också kontrolleras regelbundet så länge de arbetar på enheten.

* Den som är smittad får inte arbeta nära patienter vid symptomgivande infektion orsakad av MRSA. Inte heller när den smittade genomgår behandling med antibiotika som den smittades MRSA-stam är resistent mot.

* Och om MRSA-bäraren har hudskador, akut övre luftvägsinfektion eller rinit orsakad av allergi eller överkänslighet får han/hon inte heller arbeta nära patienter.

I Socialstyrelsens nya rekommendationer sägs också att den som är MRSA-bärare ska kontrolleras minst tolv månader efter det att personen blivit negativ och hudfrisk. Därefter ska man göra en ny bedömning av risken för smitta och om det behövs ytterligare kontroller.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida