MS innebär stark förändring av livet

MS innebär stark förändring av livet
Malin Olsson har intervjuat kvinnor med MS. Foto: Luleå tekniska universitet

Kvinnor som drabbas av MS (multipel skleros) vill ha tid och möjlighet att uttrycka sorg och sårbarhet i sina kontakter med vården.

I en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet har 25 kvinnor med MS intervjuats av Malin Olsson, filosofie doktor.

– Det behövs kunskap om hur kvinnorna upplever sin sjukdom för att kunna erbjuda en individuellt anpassad vård. De förväntar sig också ett bemötande som utgår från deras individuella situation och behov, säger Malin Olsson.

De intervjuade kvinnorna upplever att deras liv förändras starkt på grund av sjukdomen. Det handlar om att gå från att vara en frisk och självständig individ till att vara beroende av andra för att klara av grundläggande behov.

– Att inte känna sig likvärdig och delaktig i gemenskap med andra innebär också ett utanförskap, säger Malin Olsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida