Ms kan hejdas

27 februari 2009

Genom att transplantera blodstamceller från patientens egen benmärg tycks det gå att hejda sjukdomsförloppet vid ms, multipel skleros. I en artikel i Lancet Neurology (online 2009-01-30) beskrivs hur 21 ms-patienter med täta skov har behandlats med höga doser av cellgifter och så kallad autolog blodcells­transplantation. Efter i genomsnitt tre år hade 17 patienter i den amerikanska studien förbättrats och ingen hade försämrats i sin sjukdom.

Vid neurologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala har hittills 14 patienter fått behandlingen. Genomgående har de varit sjukare än de fall som beskrivs från usa. Samtliga har ändå förbättrats, i några fall kraftigt. En patient som var tetraparetisk har i det närmaste blivit frisk.

Om resultaten håller i sig över tid återstår dock att se, påpekar Jan Fagius, överläkare och docent i neurologi. Studien med de första nio fallen från Uppsala finns publicerad i Multiple Sclerosis (online 2008-09-19).

Att transplantera blodstamceller är inte riskfritt, patienten kan i värsta fall dö. Behandlingen kan troligen inte heller rädda ett redan kroniskt skadat nervsystem. Bara patienter med mycket aggressiv ms som har varit sjuka en kortare tid och väntas ha en god återhämtningsförmåga kan därför komma i fråga.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida