Musik minskar smärta och oro hos patienten efter operation

Musik minskar smärta och oro hos patienten efter operation
Trots att musikens välgörande krafter är välkända används det ändå förhållandevis lite i vården. Forskarna bakom studien hoppas att det vetenskapliga stöd som de hittat ska göra att det blir mer allmänt accepterat som terapeutisk metod. Arkivbild: Mostphotos

Men musik under pågående operation kan störa kommunikationen i teamet.

Det är en vetenskaplig artikel i ansedda tidskriften Lancet som nu slår fast att musik kan minska smärta och oro hos patienter som genomgått operation.

De brittiska forskarna har gått igenom studier som inkluderar närmare 7 000 patienter som fått lyssna på musik före, under eller efter operation.

Mindre smärtstillande

Slutsatsen är att musiken hjälper patienterna att återhämta sig. De upplever mindre smärta och oro och behovet av smärtstillande minskar.

Däremot finns det inte vetenskapligt stöd för att patienter som fått lyssna på musik skrivs ut snabbare. Det saknas också studier som visar på medicinska effekter som färre infektioner eller att sår läker bättre.

Musik i operationssalen

Forskarna har även tittat på studier som visar hur musik i operationssalen påverkar personalen. Det finns stöd för att det skapar en lugn och god stämning och påverkar operationsteamet positivt. Men det finns också studier som visar att det kan vara störande och hindra kommunikationen. En sådan studie som presenterades denna vecka visar att sjuksköterskor som arbetar i operationssalar där man har musik oftare får be kirurgen upprepa sina önskemål.

Musikens helande förmåga är välkänd sedan länge, men det här är den största genomgång av vetenskapliga studier som gjorts. Forskarna inkluderade bara randomiserade, kontrollerade studier där de som fått lyssna på musik jämförts med en kontrollgrupp som antingen fick standardbehandling eller någon annan behandling som till exempel massage.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida