Narkosmedel orsakar smärta helt i onödan

Narkosmedlet propofol orsakar smärta i injektionsstället vid intravenös anestesi. Anestesisjuksköterskan Elisabeth Liljeroth visar med sin forskning att den smärtan kan minskas om patienten får en liten dos av narkosmedlet en stund före nedsövningen.

Läkemedlet propofol är ett mycket vanligt narkosmedel eftersom det ger en behaglig sömn, snabbt uppvaknande och obetydligt postoperativt illamående. Men när Elisabeth Liljeroth sövde barn märkte hon att det gjorde väldigt ont för barnen att få medlet injicerat. Det blev starten på hennes forskning.

Propofol måste blandas i en fettlösning, och i sin tredje studie upptäckte hon att smärtan minskar om fettlösningen har långa och medellånga fettkedjor. Sedan det resultatet blev känt används läkemedlet i denna lösning.

Smärtan minskar

I avhandlingen femte studie har Elisabeth Liljeroth funnit att smärtan minskar betydligt om narkosmedlet delas upp i två doser. Först får patienten en liten dos av medlet och två minuter senare ges den återstående dosen. En del patienter blir på det sättet helt smärtfria.

– Det som händer vid den första lilla dosen är att patienten slappnar av. När resten ges somnar patienten utan eller med mycket lite smärta vid injektionsstället, berättar hon.

Även om forskningen är gjord på vuxna tror Elisabeth Liljeroth att effekten är lika god på barn.

Avhandlingen heter Pain induced by propofol ? clinical studies on drug composition and administration och lades nyligen fram vid Lunds universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida