Narkosmedel orsakar smärta helt i onödan

Det gör ont att få narkosmedlet propofol. Men smärtan minskar radikalt om en liten dos injiceras en stund före själva sövningen visar anestesisjuksköterskan Elisabeth Liljeroth.

Läkemedlet propofol är ett mycket vanligt narkosmedel eftersom det ger en behaglig sömn, snabbt uppvaknande och obetydligt postoperativt illamående. Men det orsakar smärta i injektionsstället. När Elisabeth Liljeroth sövde barn märkte hon att medlet gjorde väldigt ont då det injicerades. 

Det blev starten på hennes forskning. I den femte studien i sin avhandling har Elisabeth Liljeroth funnit att smärtan minskar betydligt om narkosmedlet delas upp i två doser.

Somliga blir helt smärtfria

Först får patienten en liten dos av medlet och två minuter senare ges den återstående dosen. En del patienter blir på det sättet helt smärtfria.

– Det som händer vid den första lilla dosen är att patienten slappnar av. När resten ges somnar patienten utan eller med mycket lite smärta vid injektionsstället, berättar hon.

Även om forskningen är gjord på vuxna tror Elisabeth Liljeroth att effekten är lika god på barn.

Upptäckte fettkedjornas betydelse

Propofol måste blandas i en fettlösning, och redan i sin tredje studie upptäckte hon att smärtan minskar om fettlösningen har långa och medellånga fettkedjor. Sedan det resultatet blev känt används läkemedlet i denna lösning.

Avhandlingen heter Pain induced by propofol ? clinical studies on drug composition and administration och lades nyligen fram vid Lunds universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida