Nationell samordnare för hemsjukvården utsedd

Nationell samordnare för hemsjukvården utsedd
Ewa Samuelsson har utsetts till nationell samordnare för hemsjukvården. Bland annat ska hon utreda möjligheten för kommuner att anställa läkare. Foto: Magnus Fröderberg

För att få fler kommuner att ta över ansvaret för hemsjukvården har regeringen utsett en nationell samordnare. Uppgiften har tilldelats Stockholms stads äldreborgarråd Ewa Samuelsson (KD).

Ända sedan Ädelreformen gemfördes 1992 har det varit frivilligt för kommunerna att även ta över landstingens ansvar för hemsjukvården. Till dags dato har sådana frivilliga överenskommelser skett i cirka två tredjedelar av kommunerna.

Men i en tredjedel dem ligger fortfarande ansvaret för hemsjukvården kvar hos landstinget.

Flera utredningar har beskrivit de problem som detta för med sig i form av otydlig ansvarsfördelning.  Oklarheter om kommunernas kompetens att bedriva hälso- och sjukvård skapar tvister och revirstrider om vad som ingår i kommunens respektive landstingets ansvar. I värsta fall hamnar patienten mellan stolarna och får inte den vård hon eller han har rätt till.

Ta fram strategi

Ewa Samuelssons uppgift blir nu att försöka identifiera och analysera vilka hinder och problem som finns för de kommuner som ännu inte har tagit har över ansvaret för hemsjukvården. Men även att ta fram strategier för att få dem att göra det.

– I många kommuner har det fungerat bra med den här frivilliga övergången. Frågan är varför det har blivit så bra på en del ställen medan andra inte går vidare, säger Ewa Samuelsson.

Kommunanställda läkare?

En annan uppgift för henne blir att utreda om det ska bli möjligt för kommunerna att anställa läkare. I dag upplevs det som ett stort problem för många kommuner att få tillgång till läkarkompetens. Men enligt den nuvarande Hälso- och sjukvårdslagen är det landstingen som ansvarar för läkarinsatser.

– När jag möter läkare i dag upplevs det inte lika negativt att arbeta i kommunerna som för bara några år sedan. När sjuksköterskorna skulle föras över till kommunerna var man väldigt rädd för att det skulle bildas A- och B-lag. Så har det inte blivit. Inte minst har löneutvecklingen ofta varit bättre för dem som arbetar i kommunerna, säger Ewa Samuelsson.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida