Nationella hjälplinjen för självmordsbenägna hotad

Landets enda rikstäckande, professionella telefonjour för människor i kris och deras anhöriga har bara ekonomin säkrad fram till årsskiftet.

I de sex år som Nationella hjälplinjen har funnits har verksamheten bekostats med statligt bidrag på fem miljoner kronor per år. Redan i januari lämnades en ansökan till regeringen om fortsatt och permanent stöd, men ännu har man inte fått något besked.

I mitten av augusti besökte folkhälsominister Maria Larsson hjälplinjen och påmindes då om ansökan. Enligt handläggaren på socialdepartementet kommer det att dröja ytterligare några veckor innan hjälplinjen får besked om det blir några pengar för nästa år.

Kortsiktigt tänkande

– Vi tycker inte om det här kortsiktiga tänkandet. Det skapar en väldig osäkerhet, både hos dem som ringer in till oss och hos personalen. Varje år har vi fått säga upp personalen eftersom vi inte har vetat om vi skulle få några pengar, kommenterar Katarina Tjust Häggström, verksamhetschef på Nationella hjälplinjen.

I år har man dock haft is i magen och låtit bli uppsägningarna.

Hjälplinjen genomför omkring 8 000 samtal om året och har  48 000 besökare om året på sin webbplats. Omkring 156 samtal varje år kommer från människor som säger att de är på väg att ta sitt liv.

– Enligt beräkningar kostar ett självmord samhället 23 miljoner kronor. Jämför det med kostnaderna för vår verksamhet. Vi är väletablerade och man hyser stor tilltro till oss. Alla som besöker oss, inte minst den sakkunniga hos Göran Hägglund, hävdar att man får leta efter något mer kostnadseffektivt, säger Katarina Tjust Häggström.

Pratet stannar vid ord

De har fått feed back i form av telefonsamtal och brev så de vet att hjälplinjen har räddat åtminstone tio liv. Katarina Tjust Häggström konstaterar att det pratas mycket om att förebygga psykisk ohälsa, och att folkhälsoministern säger att regeringen ska satsa på självmordsförebyggande arbete.

 – Även om det pratas mycket tycks det stanna vid ord. Frågor om psykisk hälsa kommer alltid i skymundan. Men vi ser behoven. Vi skulle behöva ha öppet dygnet runt, och vi skulle gärna ha det. Det skulle kosta oss 14 miljoner kronor om året, säger Katarina Tjust Häggström. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida