Nedsatt njurfunktion ökar frakturrisk

Äldre kvinnor med måttligt nedsatt njurfunktion löper ökad risk för höftfrakturer, enligt en amerikansk studie.

Forskarna utgick från en grupp på 9 704 kvinnor, 65 år och äldre, som ingick i en studie av benskörhetsfrakturer. De jämförde njurfunktionen hos tre grupper av kvinnor och följde upp i knappt sex år: 149 kvinnor med höftfraktur, 150 med kotfraktur och 377 utan fraktur. Analysen visade att den ökade risken för höftfraktur var särskilt stark för trokantär fraktur. Det fanns inget samband mellan njurfunktion och risken för kotfraktur.

Forskarna skriver att en möjlig förklaring till sambandet är att nedsatt njurfunktion är tecken på att patienten lider av andra tillstånd som ökar risken för fraktur.

De påpekar att rubbningar i omsättningen av fosfor, kalk och vitamin d kan ses vid lätt nedsatt njurfunktion och kan ha betydelse för den ökade frakturrisken.

Det är känt att njurfunktionen ofta är nedsatt hos patienter med höftfraktur, kommenterar universitetslektor Kristina Åkesson vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö. Att sambandet är särskilt starkt för trokantära frakturer avspeglar att de patienterna allmänt sett är mer sjuka.

Källa: Archives of Internal Medicine 2007;167:133-139.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida