Nervstimulering prövas vid förstoppning

6 april 2007

Sakral nervstimulering ökar tarmrörelserna och antalet tarmtömningar hos personer med förstoppning, enligt en liten studie från Australien. De åtta försökspersonerna hade förstoppning orsakad av långsam tarmpassage. De fick elektroder inopererade och under de tre veckorna med nervstimulering ökade antalet tarmtömningar hos sex av deltagarna. De uppgav också att deras användning av laxermedel minskade. Forskarna anser att resultatet tyder på att nervstimulering kan bli en behandling för svår förstoppning.

Källa: Colorectal Disease 2007; 9:123-132.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida