Noggrann övervakning krävs efter hjärtkirurgi

30 oktober 2008

Patienter som efter ett kirurgiskt ingrepp i hjärtat drabbas av förmaksflimmer löper ökad risk att dö i förtid. Dessa patienter bör därför övervakas länge och noga efter operationen. Det konstaterar hjärtkirurgen Giovanni Mariscalco i en avhandling där han har studerat samtliga patienter som under en tioårsperiod hjärtopererades vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Den största riskfaktorn för att drabbas av förmaksflimmer efter operationen är hög ålder.

Avhandlingen heter: Atrial fibrillation after cardiac surgery; An analysis of risk factors, mechanisms, and survival effects. Kan laddas ned från www.umu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida