Nordens sjuksköterskor gör vården bättre

Nordens sjuksköterskor gör vården bättre
– Vi vill veta att vi ger patienterna det allra bästa, säger Lisbeth Löpare Johansson.

I dag samlades 400 sjuksköterskor från hela Norden för att prata om och lära mer om terminologi och kvalitetsindikatorer i omvårdnad. ”Vi vill veta att vi ger patienterna det allra bästa”, säger Lisbeth Löpare Johansson, som är ordförande i Sjuksköterskors samarbete i Norden, SSN.

Vården styrs alltmer av resultat. Det tycker Lisbeth Löpare Johansson, som också är vice ordförande i Vårdförbundet, är fantastiskt bra. Omvårdnaden är en stor del av vården, ändå är de medicinska resultaten fortfarande dominerande, och det är därför viktigt att fler kvalitetsindikatorer inom omvårdnad arbetas fram.

– Vi bär själva den kunskapen och vi måste plocka fram och använda den. Läkarna har ett försprång, men det handlar inte om att bevaka professionens område, utan om att använda kunskapen så att resultatet blir det bästa för patienten, säger Lisbeth Löpare Johansson.

 

Stort intresse för kvalitetsindikatorer

Nästan 400 sjuksköterskor hade samlats i Stockholm i dag när konferensen öppnade. Det visar, tycker Vilket Lisbeth Löpare Johansson, att det finns ett stort intresse för och en stor kraft att ta tag i de här frågorna, även om det framför allt är de som redan är inne i arbetet med kvalitetsindikatorer som har lockats hit.

– De är viktiga. De sprider entusiasm, liksom de ledare i vården och forskare som också är här.

Vill hitta det gemensamma i omvårdnaden

Mycket av värdet med det nordiska samarbetet handlar om att dra nytta av varandras erfarenheter. Nordiska ministerrådet arbetar med gemensamma kvalitetsindikatorer för Norden.

– De har arbetat sedan år 2000 för att hitta det som är gemensamt, vi måste hitta det i omvårdnaden. Vi har skapat ett viktigt nätverk där vi har formulerat kvalitetsindikatorer för trycksår, fall, nutrition, smärta och normering (bemanning), säger Lisbeth Löpare Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida