Nordisk diet verkar inte minska risken för hjärt-kärlsjukdom

Nordisk diet verkar inte minska risken för hjärt-kärlsjukdom
Rotfrukter, kål, äpplen/päron, rågbröd och havre samt fisk brukar vara de födoämnen som räknas när nordisk kost definieras.

Stor svensk studie ifrågasätter tidigare forskningsresultat.

Lika hälsosam som medelhavskost – så har den nordiska dieten med rågbröd, havre, äpplen, rotsaker, kål och fisk beskrivits.

Flera tidigare studier har kunnat visa på positiva hälsoeffekter och minskad risk för hjärt- kärlsjukdom. Men i en ny stor studie, som följt över 40 000 svenska kvinnor under en 20-årsperiod, kunde man inte se färre fall av hjärt-kärlsjukdom bland de som åt enligt den nordiska dieten .

Studien, som gjorts vid Karolinska institutet, bygger på en ganska omfattande kartläggning av matintaget bland kvinnor i åldrarna 29-49 år som gjordes i början av 1990-talet. Under de 20 år som följde utvecklade 20 procent någon form av hjärt-kärlsjukdom. Men forskarna kunde alltså inte hitta någon koppling mellan förekomsten av sjukdom och nordisk diet.

Olika slags studier

En förklaring till de skilda forskningsresultaten kan vara att de tidigare studierna har varit så kallade interventionsstudier där deltagarna valts ut för att de har hög risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom och förmodligen har haft högre följsamhet till dieten.

– I vår studie tittade vi i stället på en grupp över lag friska kvinnor där man kan vänta sig en lägre följsamhet till den nordiska dieten, säger Nina Roswall, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, i ett pressmeddelande.

Osäkerhet i studien

En svaghet med studien är att man inte säkert kan veta om kvinnorna har fortsatt att äta på samma sätt som vid kartläggningen i början av 90-talet. Annan forskning visar att under samma tidsperiod har många förändrat sin kost genom att minska på mängden kolhydrater och ökat proteinintaget. Intaget av fett har också ökat på 2000-talet till följd av andra populära dieter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida