Nu har Hälsohögskolan i Jönköping haft sin första doktorsdisputation

Med sin avhandling Hjälpmönster bland de allra äldsta var sjuksköterskan Marie Ernsth Bravell först någonsin med att lägga fram en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Avhandlingen lades fram i ämnet gerontologi inom Forskarskolan Hälsa och välfärd. Marie Ernsth Bravell har studerat samband mellan hälsa, sociala nätverk, ADL och hjälpmönster bland de allra äldsta.

Ett av hennes fynd är att samspelet mellan anhöriga och professionella i vården av gamla i hemmet ofta verkar fungera bra. När det gäller den palliativa vården vid särskilda boenden har hon däremot funnit brister. Personalens kompetens inom det området skulle behöva höjas för att de allra äldsta ska få den vård de behöver, anser hon.

Marie Ernsth Bravell arbetar som universitetsadjunkt vid Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida