Nus riskerar minskad operationsberedskap

Från tre operationslag till två. Ett sparförslag riskerar att drastiskt minska operationsberedskapen nattetid på Norrlands universitetssjukhus, Nus.

– Vi kan inte riktigt förstå hur man tänker, säger Lotta Hjelte, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning Västerbotten.

Den nuvarande beredskapen på Nus innebär att två operationslag (bestående av narkosläkare, narkossjuksköterska, operationssjuksköterska och operationsundersköterska) är i aktiv tjänst nattetid och att ett tredje ligger i jourberedskap i hemmet.

Beredskap i hemmet

Sparförslaget innebär att de tre operationslagen ersätts med två, där det ena är i tjänst på sjukhuset och det andra har jour i hemmet. Varje gång det första operationslaget börjar en operation kallas det andra in till sjukhuset.

– Många som har sin tjänst på operation på Nus bor utanför Umeå och kommer att vara tvungna att köra in till sjukhuset flera gånger per natt, säger Lotta Hjelte. 

Patientsäkerhet och arbetsmiljö

Den narkospersonal som ingår i operationslaget skall dessutom vara behjälplig för hjärtstopp, akutlarm och röntgenpassningar på hela sjukhuset.

– I de analyser som gjorts kring vad sparförslaget skulle innebära för patientsäkerheten har flera risker påpekats och Vårdförbundet har nu begärt en konsekvensbeskrivning beträffande operationspersonalens arbetsmiljö, säger Lotta Hjelte. 

Sparförslaget skall tas upp på samverkansmöte den 15 oktober.

Vårdfacket har försökt att nå Ann-Christin Sundberg, chef för den specialiserade sjukvården i Västerbottens läns landsting, för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida