Nus skjuter upp förslaget med minskad operationsberedskap

I november hade landstinget i Västerbotten på försök tänkt dra ner på operationsberedskapen nattetid vid Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå. Men efter massiv kritik skjuts sparförslaget upp.

Sjukhusledningen kommer nu att göra mer djupgående analyser för att i januari ta ställning till om man ska gå vidare med förslaget.

-Vi är glada och positiva att man har dragit tillbaka sparförslaget för att utreda det mer, säger Lotta Hjelte, vice ordförande i Vårdförbundet i Västerbotten.

 Berör hela sjukhuset

Vårdförbundet har under sina samverkansmöten med arbetsgivaren begärt analyser av vad förslaget får för konsekvenser för arbetsmiljö och patientsäkerhet inte bara på operation utan för hela sjukhuset och på torsdagens samverkansmöte beslutades det att sådana analyser nu ska göras.

-Eftersom narkospersonalen gör utryckningar även till andra enheter påverkar sparförslaget arbetsmiljö och patientsäkerhet på hela sjukhuset, men tidigare har man inte analyserat det utan bara sett på operation, säger Lotta Hjelte.

Narkossjuksköterskan kan inte gå ifrån 

Får en patient hjärtstopp på en avdelning eller om akuten utlöser ett traumalarm så rycker narkosläkare och narkossjuksköterska ut. De åker också ofta med på utryckningar vid trafikolyckor.

– Med bara ett operationsteam på sjukhuset och det andra i beredskap hemma går det inte att samtidigt sköta operationer och kringverksamhet. Och pågår det en operation så kan inte narkossjuksköterskan gå ifrån den sövda patienten om hon eller han blir kallad till en avdelning för att till exempel sätta ett dropp, konstaterar Lotta Hjelte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida