Nutrition uppmärksammas över hela världen i dag

Nutrition uppmärksammas över hela världen i dag
Patienterna får fylla i en enkät om hur mycket de äter av en måltid och vad de druckit till. Arkivbild: Colourbox

Om en patient äter mindre än halva portionen av det som serveras ökar risken att avlida eller inte kunna skrivas ut i tid. I dag, på Nutrition day, genomförs en stor undersökning världen över där man mäter hur mycket patienterna äter och hur de mår.

Lasarettet i Ystad är ett av de svenska sjukhus som deltar i Nutrition day, en undersökning där man kartlägger nutritionen och dess betydelse för tillfrisknandet.

Under en och samma dag får alla patienter fylla i en enkät om hur mycket de ätit och druckit under en måltid samt beskriva hur deras matvanor såg ut innan sjukhusvistelsen. Dessutom ska varje sjukhusavdelning fylla i vilka som arbetar där och vilka nutritionsrutiner som finns.

En månad senare gör lasarettets dietist en uppföljning av patienternas status: hur de mår, hur tillfrisknandet går, om de fått komma hem igen osv.

Därefter rapporteras resultaten in till ett nutritionscentrum i Wien, där resultaten från alla deltagande sjukhus samlas in.

Resultaten kan sedan användas för att öka kunskapen om nutritionens betydelse och förbättra näringstillförseln till patienter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida