Ny metod hittar snabbt bakterier i spädbarns blod

Ny metod hittar snabbt bakterier i spädbarns blod
Andreas Ohlin har undersökt möjligheterna att snabbt hitta bakterier som kan orsaka sepsis hos nyfödda barn.
Foto: Anders Liljenbring

Genom att tillsätta DNA från en bakterie i ett blodprov från ett spädbarn kan man redan efter sex timmar se om och hur mycket bakterier som finns i blodet. I dag tar det fem till sju dagar.

16 december 2010

Fem till sju dagar krävs alltså normalt för att få ett säkert svar på om ett nyfött barn har blodförgiftning eller inte. Det gör att barn behandlas för säkerhets skull.

– Blodförgiftning hos nyfödda kan ha ett snabbt och dramatiskt förlopp, och de tidiga symtomen är ofta diffusa och svårtolkade. Dessutom är de diagnostiska metoder som finns i dag både inexakta och tidskrävande, säger Andreas Ohlin, läkare och forskare vid Örebro universitet.

Viktigt med rätt behandling snabbt

Han har i sitt avhandlingsarbete undersökt dels vilka symtom som är de mest karaktäristiska för blodförgiftning hos nyfödda, dels möjligheterna att utveckla nya, snabbare metoder för blodprov med hjälp av PCR, polymerase chain reaction.

Avsikten är att barn med allvarliga infektioner snabbt ska få rätt behandling och att barn som inte har någon infektion ska slippa antibiotika.

Den nya metoden innebär att på konstgjord väg starta en snabbkopiering av bakteriens DNA. En bit bakterie-DNA tillförs blodprovet från barnet, och om det finns bakterier i blodet kommer de att koppla ihop sig med den tillförda DNA-biten och börja producera kopior. Redan efter sex timmar går det att avgöra om det finns bakterier i blodet och hur mycket.

Smittvägar kan spåras 

Andreas Ohlin har också visat att PCR kan användas för att typa den bakterie, Staphylococcus epidermis, som oftast orsakar blodförgiftning hos nyfödda. Vet man vilken typ av bakterie det handlar om är det lättare spåra smittvägarna.

Andreas Ohlin lade fram sin avhandling vid Örebro universitet den 10 december.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida