Ny myndighet för mänskliga rättigheter föreslås

Det är viktigt att förhindra kränkningar inte bara av minoriteter, utan också av gamla på äldreboenden, funktionshindrade och unga som bor på institutioner. Därför behövs en ny myndighet som bevakar de här frågorna.

Förslaget om en ny myndighet kommer från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, som i dag har överlämnat sitt slutbetänkande till integrationsminister Erik Ullenhag.

Den nya myndigheten föreslås få namnet ”Kommissionen för mänskliga rättigheter”. Uppdraget ska vara att se till att Sverige lever upp till de mänskliga rättigheter som har fastslagits i internationella överenskommelser.

Det innebär att myndigheten ska granska och rapportera om situationen för de mänskliga rättigheterna oavsett vilket område det handlar om. Det kan vara minoriteters – till exempel romers – rättigheter, men också bevakning av att personer med funktionshinder inte utestängs och att gamla på äldreboenden och unga på institutioner inte kränks.

Delegationen för mänskliga rättigheter vill även se satsningar på utbildning och kunskapsutveckling om de mänskliga rättigheterna, bland annat för offentliganställda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida