”Ny personal pressas att sköta svårt sjuka barn”

”Ny personal pressas att sköta svårt sjuka barn”
Arbetsmiljön har länge varit pressad på den neonatala intensivvårdsavdelningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (Sahlgrenska).

Allvarliga arbetsmiljöproblem på den neonatala intensivvårdsavdelningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Skyddsombuden vänder sig nu till Arbetsmiljöverket. ?

– Det är stora bemanningsproblem, och har varit så under väldigt lång tid. Det här är inget nytt och det är inte på grund av den pressade sommaren som vi vänder oss till Arbetsmiljöverket. Det är fjärde gången vi gör en anmälan, säger Erika Pedersen, förtroendevald för Vårdförbundet på den aktuella avdelningen.

För första gången görs anmälan tvärfackligt, tillsammans med Kommunal och Saco som även de upplever stora brister i arbetsmiljön. Skyddsombuden vände sig i första läget till verksamhetschefen med krav på åtgärder, men var inte nöjda med svaret.

Erfaren personal säger upp sig

De har därför gått vidare med en så kallad 6:6a-anmälan som skickats till Arbetsmiljöverket. I den berättar de om hur överbeläggningar blivit ett normaltillstånd och att vårdtyngden ökat. Detta har fått många erfarna medarbetare att säga upp sig, inte minst gäller det sjuksköterskor där antalet vakanta tjänster nu uppges vara uppe i tolv stycken.

– Den kompetens som finns kvar måste hela tiden utnyttjas mer än fullt, säger Erika Pedersen.

Beordrad övertid och pass på upp emot 18 timmar är en återkommande åtgärd för att få ihop schemat. Personalen känner sig uppgiven och vittnar om stress, oro och svårigheter att upprätthålla patientsäkerheten. Toabesök, raster och reflektion är sådant som fått stryka på foten många gånger.

Tufft för nyanställda

I anmälan står det att ny personal ”pressas att sköta svårt sjuka barn innan de har den kunskap och kompetens som krävs, detta på grund av den stora personalbristen. Detta leder till sjukskrivningar och i slutändan uppsägningar.”

– De får göra en hel del saker som de inte är mogna för, som normalt kräver ganska lång erfarenhet för att man ska kunna hantera det på ett bra sätt, säger Erika Pedersen.

Skyddsombuden begär en kortsiktig och en långsiktig plan för hur problemen ska lösas. De vill se en tillräcklig bemanning med den rätta kompetensen dygnets alla timmar, samt att antalet vårdplatser står i relation till antal inskrivna patienter. Dessutom vill skyddsombuden att det dygnet runt ska finnas tillgång till en chef med arbetsmiljöansvar.

Fotnot: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är ett akutsjukhus för barn och ungdomar i Göteborg som är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida