Ny studie dömer ut dygnstjänstgöring inom ambulansen

Ny studie dömer ut dygnstjänstgöring inom ambulansen
Bea Zsoka anser att dygnstjänstgöringen omedelbart ska avskaffas, möjligtvis med undantag för de allra minsta ambulansstationerna som inte har så många utryckningar per dygn.

Att tjänstgöra hela dygn i sträck har negativ inverkan på arbetsmiljön, patientsäkerheten och trafiksäkerheten. En majoritet av dem som har dygnstjänstgöring vill heller inte ha det kvar. Det visar en enkätstudie som gjorts i Skåne.

Dygnstjänstgöringen är hett omdiskuterad bland ambulanspersonalen. Nu har specialistsjuksköterskan Beatrice Zsoka skrivit en magisteruppsats om hur personalen ser på dygnstjänstgöringen när det gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Enkäten gick ut till alla ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar vid de sex ambulansstationer i Skåne som tillämpar dygnstjänstgöring.

  • En majoritet, 60 procent, önskar inte fortsätta med dygnstjänstgöring.
  • Nästan hälften anser att det är negativt ur arbetsmiljösynpunkt, mest negativa var de yngre.
  • Hälften uppgav också att de har svårt att hålla sig vakna.
  • 13 procent anser att de ofta ger sämre vård på natten och 57 procent säger att de gör det någon gång.
  • 35 procent uppger att de någon gång har låtit bli att utföra en arbetsuppgift eller omvårdnadsåtgärd på grund av trötthet och tre procent uppgav att de ofta gör det.

– Min slutsats är att dygnstjänstgöringen har en mycket negativ inverkan på både patientsäkerheten och arbetsmiljön för personalen, säger Betarice Zsoka, som själv arbetar som ambulanssjuksköterska och på SOS Alarm i Skåne.

Hon anser att dygnstjänstgöringen omedelbart ska avskaffas, möjligtvis med undantag för de allra minsta ambulansstationerna som inte har så många utryckningar per dygn.

– För oss andra ökar belastningen hela tiden. Många gånger sover man bara tre-fyra timmar på ett dygn. Ingen vet hur många fel som begås på grund av det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida