Ny studie stärker kopplingen mellan narkolepsi och Pandemrix

Risken att drabbas av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix kan vara så mycket som sju gånger högre eller mer. Tidigare har risken uppskattats till fyra gånger högre.

Det är Läkemedelsverket som nu offentliggör resultaten från den senaste studien som genomförts tillsammans med nationella experter. I denna studie har man inventerat information om fastställda och misstänkta fall av narkolepsi med kataplexi, oavsett vaccinationsstatus, hos barn och ungdomar upp till 19 år.

Incidensen visade då ett tydligt mönster. Flest individer insjuknade under samma period som pandemin och den nationella vaccinationskampanjen pågick.

Risken att insjukna i narkolepsi fördelades på 4,2 per 100 000 individer bland dem som vaccinerat sig med Pandemrix, att jämföra med 0,64 per 100 000 bland övriga befolkningen.

Totalt blir risken alltså 6,6 gånger högre hos den som fått Pandemrix.

Läkemedelsverket skriver också att symptomdebuten i ett fåtal fall var så svår att fastställa så i praktiken kan risken vara ännu högre.

Studien säger ingenting om orsakerna till den ökade risken.

– På ett expertmöte i London den 12 juli kommer man att titta på de svenska resultaten, liksom resultat från andra länder, säger Lars Dagerholt, kommunikationsdirektör vid Läkemedelsverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida