Ny teknik kan upptäcka cancer i blodbanan

Ny teknik kan upptäcka cancer i blodbanan
Den nya tekniken kan på ett tidigt stadie upptäcka cirkulerande tumörceller i blodbanan.

En ny ultraljudsbaserad mikrochipteknik kan göra det enklare att upptäcka cancer som börjat sprida sig via blodbanan. Tekniken, kallad akustofores, håller just nu på att utvecklas i Lund.

Thomas Laurell, professor i medicinska och kemiska mikrosensorer vid Lunds tekniska högskola, som får nu 33 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att utveckla metoden.

– Tajmingen är fantastiskt bra. Vi befinner oss i ett läge där vi är mogna för att börja prova tekniken på patientprover, ett steg som kräver mycket resurser, säger Thomas Laurell.

Skiljer ut celler

Akustofores-tekniken bygger på att utnyttja ultraljud för att positionera celler i flödande mikrokanaler. Celler med olika biologiska egenskaper kan på så sätt skiljas ut ur en komplex miljö, till exempel blod. En stor fördel är teknikens förmåga att hantera relativt stora flöden, vilket gör det möjligt att använda metoden i stor skala.

Inriktar sig på prostatacancer

Tomas Laurell delar pengarna med doktor David Ulmert, medicinprofessorerna David Erlinge och Hans Lilja vid Lunds universitet samt Henrik Bruus, professor i fysik vid Danmarks Tekniska Universitet. Tillsammans kommer de att studera teknikens grundläggande fysik och utveckla den i kliniska samarbeten inom kardiologi, cancerdiagnostik och terapi.

I ett första skede ska forskningen inrikta sig på prostatacancer, men längre fram kan metoden även anpassas för andra cancerformer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida