Nya riktlinjer för hjärt-lungräddning

Ökat kompressionsdjup och borttagen pulskontroll, det är några av de viktigaste punkterna i de nya riktlinjerna för hjärt-lungräddning, HLR. Men 30:2 gäller fortfarande.

Internationellt kom de redan 2010, men i Sverige har HRL-riktlinjerna uppdaterats först nu. Några jätteförändringar handlar det inte om, åtminstone inte jämfört med förra revideringen 2006.

En av de större nyheterna är att det nu finns gott om belägg för att ökat kompressionsdjup leder till högre överlevnad. Kompressionsdjupet ska nu vara 5-6 centimeter. Hur tätt kompressionerna ska göras är också viktigt. De ska ha en frekvens på 100-120 per minut – vilket i praktiken innebär att man ska komprimera i samma eller något snabbare takt som man sjunger Bee Gees gamla discolåt Stayin’ Alive.

Ingen pulskontroll

Helt nytt är också att pulskontrollen är borttagen. Det räcker med att medvetande och andning kontrolleras. Om personen är medvetslös och inte andas eller andas onormalt ska HLR påbörjas direkt. Till stor del handlar annars de nya riktlinjerna om att betona kunskap som redan finns.

30:2 viktigt
Ett exempel är betydelsen av 30:2. HLR-rådet kan inte nog betona vikten av att 30 bröstkompressioner ska följas av två inblåsningar, som inte får göras under pågående kompression.

Operatörer uppmärksammas
Viktigt att nämna med 2011 års alla SOS-skandaler färskt i minnet är att larmoperatörer strikt ska följa protokoll eller index för att diagnostisera medvetslöshet och andningsmönster.

Vid avancerad HLR förordas nu omgående defibrillering vid ankomst. Avbrottet i bröstkompressionerna under pågående avancerad HLR ska minimeras.

Läkaresällskapet bjuder in

Den 6 december bjuder HLR-rådets ordförande Leif Svensson in till möte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm för att informera om de nya riktlinjerna inom hjärt-lungräddning. De presenterades första gången i oktober i samband med 2011 års HLR-kongress i Göteborg.

Mer om de nya riktlinjerna finns att läsa på HLR-rådets hemsida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida