Nya rutiner gav friskare diabetespatienter

Nya rutiner gav friskare diabetespatienter
Diabetessjuksköterskorna Elisabeth Källqvist och Annika Svensson är glada över patienternas positiva resultat. Foto: Bild och media

Projekt vid Skaraborgs sjukhus minskade andelen patienter med höga blodsockervärden drastiskt och sparar miljoner i vårdkostnader.

Det är väl känt att långvarigt höga blodsockervärden, mätt som HbA1c, ökar risken för diabeteskomplikationer. Tyvärr är det lika välkänt att många diabetiker har för höga värden.

Så var fallet vid Skaraborgs sjukhus. Under 2014 hade de cirka 1 500 patienter med typ 1 diabetes. Nästan en tredjedel av dem hade ett HbA1c över 70.

Som svar på problemet valde sjukhuset att i alla väntrum hänga upp en affisch med information om de vanligaste orsakerna till höga blodsockervärden. Flera av dem handlar om personlig disciplin och kunskap.

Allt blev kostnadsfritt

Det väckte stor uppmärksamhet bland patienterna, och bidrog till att fler gick på sjukhusets diabeteskurser och att den kontinuerliga blodsockermätningen ökade.

Men sjukhuset rådde inte på de svåraste patienterna – förnekarna med höga värden. Därför startade man HISSEN-projektet, med syfte att halvera antalet patienter med ett HbA1c över 70.

En del av insatsen handlade om att ge ekonomiska motiv. För den som uppnådde målvärdet blev alla kontakter med sjukvården gratis – som besök hos fotmottagningen, dietisten, läkarintyg och körkortsintyg.

Pedagogiskt verktyg

– Vi har gett patienterna verktyg i form av kontinuerlig blodsockermätare, där man kan se sitt blodsocker i en kurva. Då kan de se hur mat, motion, stress och insulin påverkar blodsockret. Ett mycket pedagogiskt verktyg. Patienterna har lärt sig att räkna kolhydrater i kosten och dosera insulin därefter, säger diabetessjuksköterskan Elisabeth Källqvist vid Skaraborgs sjukhus.

Resultatet ett år senare var över förväntan – antalet patienter med HbA1c över 70 har minskat från 30 till 13 procent. Komplikationsrisken uppskattas ha halverats för cirka 150 patienter.

Stora samhällsbesparingar

Ännu mer uppseendeväckande är att drygt 75 patienter besparats komplikationer till ett värde av 7,5 miljoner kronor i form av sjukvårdsinsatser och förlorat skatteunderlag. I förhållande till kostnaden på 73 000 kronor är det en god samhällsinvestering.

– Det är väldigt roligt att arbeta som diabetessköterska nu då det finns hjälpmedel som innebär sådan positiv förändring för patienterna. På kliniken arbetar vi alla mera målinriktat med individanpassad vårdplan och täta besök som har lett till goda resultat, säger Annika Svensson, diabetessjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus.

HISSEN-projektet pågår under hela 2015.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida