Nytt datasystem varnar automatiskt för antibiotikaresistens

Nytt datasystem varnar automatiskt för antibiotikaresistens
Gunnar Kahlmeter, expert på antibiotikaresistens och ansvarig för utvecklingen av programmet på Smittskyddsinstitutet. Foto: Hans Runesson

Ett nytt datoriserat system, Svebar, som snabbt ska hitta och varna för resistensproblem är nu i gång. Varje natt rapporterar det till Smittskyddsinstitutet. Hittills har sju laboratorier i landets södra delar anslutit sig, men fler står på tur.

Systemet Svebar, Svensk bevakning av antibiotikaresistens, ska göra att nya resistensproblem upptäcks snabbt.

Enligt Gunnar Kahlmeter, expert på antibiotikaresistens och ansvarig för utvecklingen av programmet på Smittskyddsinstitutet, SMI, innebär systemet att Sverige har fått till ett världsunikt nationellt samarbete för snabb återkoppling och tidig varning för antibiotikaresistens.

– Genom systemet kommer resistens att på ett harmoniserat sätt kunna övervakas lokalt och nationellt så att nödvändiga åtgärder vidtas utan dröjsmål, säger han till Vårdfokus.

Svebar kan styras så att det bevakar särskilt oönskade resistensfenomen. Varje natt skickar laboratoriernas egna datasystem runt om i landet en datafil till Svebar med aktuella odlingsresultat. Där går de igenom ett filter som hittar det man inte vill hitta – särskilt resistenta bakterier.

Systemet varnar snabbt och SMI kan direkt ringa upp det aktuella labbet för att diskutera fyndet och utesluta felregistreringar. Är det ett verkligt larm ger systemet överblick och man kan se om samma bakterier förekommer på fler ställen.

Systemet bygger på att SMI har definierat vad systemet ska leta efter. Det kommer därför inte att reagera första gången en ny, okänd resistent bakterie dyker upp. Men eftersom alla rapporter sparas i en ny avidentifierad databas, kommer den på sikt att se när en ny trend utkristalliseras och rapporterar då till analysgruppen på SMI som kan undersöka vad som är på gång.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida