Obehandlad bipolär sjukdom hos gravid kan påverka fostret negativt

Barn till mödrar med obehandlad bipolär sjukdom riskerar att drabbas av tillväxthämning i fosterlivet, visar forskning från Uppsala. Men oavsett om mammorna behandlas eller inte löper de  50 procents ökad risk att föda för tidigt.

Uppsalaforskarna samkörde tre nationella hälsoregister och identifierade 320 mödrar med behandlad  bipolär sjukdom och 554 som inte fått behandling mellan juli 2005 och december 2009. De två grupperna jämfördes sedan var för sig med alla andra mödrar som födde barn under samma period.

Färre födde spontant

Det visade sig att barn till mödrar med obehandlad bipolär sjukdom i större omfattning riskerade att födas med litet skallomfång och att drabbas av episoder med låg blodsockernivå efter födseln.

Både behandlade och obehandlade mödrar fick oftare förlösas med kejsarsnitt, sugklocka eller tång. Det var också vanligare att deras förlossningar inte startade spontant. Båda gruppernas barn hade 50 procents risk att födas för tidigt.

Effekterna av obehandlad bipolär sjukdom på gravida kvinnor och foster har hittills i stort sett varit okända. Däremot har tidigare studier kopplat samman behandling med stämningsstabiliserande läkemedel och graviditetskomplikationer.

Publicerad i BMJ

– Den stämningsstabiliserande behandlingen är alltså troligen inte den enda anledningen till de komplikationer vid graviditet och förlossning som tidigare observerats vid bipolär sjukdom, säger Robert Bodén, överläkare i psykiatri, forskare vid Uppsala universitet, och ansvarig för studien.

Studien Risks of adverse pregnancy and birth outcomes in women treated or not treated with mood stabilisers for bipolar disorder: population based cohort study, är publicerad i BMJ, British medical journal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida