Ojämn satsning på att hitta alkoholberoende

I Skåne har endast 30 procent av vårdcentralerna de senaste tre åren utbildat personalen i att upptäcka riskfylld alkoholkonsumtion, jämfört med 94 procent i Västerbotten. Av landets samtliga vårdcentraler har ungefär hälften utbildat personalen i dessa frågor. Det visar en rapport från Socialstyrelsen om de alkoholförebyggande insatserna inom vården 2006-2007.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida