Ökad risk för autism i vissa invandrargrupper

Ökad risk för autism i vissa invandrargrupper
Autism är inte enbart ärftligt, också omgivningsfaktorer påverkar, visar ny forskning från Karolinska institutet. Arkivbild: Colourbox

Barn vars föräldrar invandrat från Afrika, södra Asien och Latinamerika har ökad risk för autism med inlärningsproblem. Ju närmare moderns graviditet och förlossning modern migrerat desto större risk, visar forskning från Karolinska institutet i Stockholm.

Teorin att autism enbart är en fråga om ärftlighet stämmer alltså inte. Sambandet kan inte heller förklaras med förlossningskomplikationer.

– Vårt antagande är att omgivningsfaktorer som verkar under fosterlivet kan leda till utveckling av autism med inlärningsstörningar, till exempel stress, nya matvanor och infektioner, säger Cecilia Magnusson, docent i epidemiologi och ansvarig för studien.

Samtidigt visar studien att autism med inlärningsstörningar är mindre vanligt hos barn födda utomlands än hos barn med svenskfödda föräldrar.

Asbergers syndrom är också mindre vanligt hos barn till utlandsfödda, oavsett när modern kom till Sverige. Det fyndet kan enligt forskarna bero på att utlandsfödda föräldrar inte söker psykiatrisk hjälp för sina barn i samma grad som svenskfödda föräldrar.

Registerstudien som har publicerats i British Journal of Psychiatry omfattar alla barn som bodde i Stockholms län mellan åren 2001 och 2007, totalt 589 114 barn. Av dem hade omkring 5 000 diagnosticerats med autism i olika vårdregister.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida