Ökad risk för höftfraktur hos kvinnor med svåra värmevallningar

Ökad risk för höftfraktur hos kvinnor med svåra värmevallningar
Kvinnor med uttalade klimakteriebesvär löper större risk att bryta höften än jämnåriga utan besvär. Arkivbild: Colourbox

Studie visar samband mellan uttalade klimakteriebesvär och sämre benhälsa.

Efter klimakteriet ökar risken för osteoporos eftersom kroppen bryter ner gammal benmassa fortare än den kan ersättas. I en prospektiv studie undersökte amerikanska forskare sambandet mellan klimakteriebesvär och höftfrakturer.

Lägre bentäthet

Studien omfattar data från 25 573 kvinnor mellan 50 och 79 år vid 40 kliniska center. Kvinnorna följdes i genomsnitt åtta år. Vid sitt första besök fick de frågor om sina eventuella klimakteriebesvär. Som del i en understudie undersöktes även mineraltätheten hos 4 867 av kvinnorna.

Kvinnor som rapporterade moderata till svåra värmevallningar och nattliga svettningar när de gick med i studien löpte större risk att drabbas av en höftfraktur under uppföljningsperioden än jämnåriga kvinnor utan klimakteriebesvär.

Efter att ha justerat för ålder, bmi och demografiska faktorer fann forskarna att kvinnor som hade svåra klimakteriesymtom hade en lägre bentäthet i nacke och ryggrad under uppföljningsperioden än kvinnor utan symtom.

Forskarnas slutsats blir att kvinnor med måttliga till svåra klimakteriesymtom har lägre bentäthet och därmed större risk att råka ut för höftfrakturer.

Bättre rådgivning

– Mer forskning behövs för att belysa sambandet mellan benhälsa och klimakteriesymtom. Bättre förståelse skulle hjälpa klinikerna att ge kvinnorna råd om hur de kan förebygga benskörhet och andra skelettproblem genom en hälsosam livsstil, säger Carolyn J Crandall, en av forskarna bakom studien.

Det vill säga ett liv utan rökning, med ett måttligt alkoholintag, med fysisk aktivitet och med tillräckligt intag av kalcium och vitamin D, förtydligar hon.

Studien Associations of Menopausal Vasomotor Symptoms with Fracture Incidence är publicerad i Journal of Clinical Endocrinilogy & Metabolism.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida