Okänd tumörform lika vanlig som livmoderhalscancer

Neuroendokrina tumörer, NET, är en sjukdom som få känner till. Ändå är den lika vanlig som livmoderhalscancer. I dag samlas yngre forskare i Uppsala för att lära mer om den och knyta kontakter.

26 januari 2011

Neuroendokrina tumörer är ett samlingsnamn för en rad olika tumörsjukdomar med det gemensamt att de utgår från hormonproducerande celler och gör att körtlarna utsöndrar onormalt stora mängder hormon. Tumörerna kan bland annat dyka upp i hela mag-tarmkanalen, pankreas (bukspottkörteln), binjurebarken, brässen och lungorna.

Diffusa symtom

Eftersom symtomen på NET ofta är diffusa, kan de nonchaleras av både patienter och läkare. Därför har många patienter redan en spridd sjukdom när de kommer under behandling.

Avsikten med den tredagarskonferens som startar i dag, är att yngre forskare från 14 olika länder ska få möta världsledande experter, möjlighet att knyta kontakter och bygga nätverk för internationellt samarbete.

Kirurgi och läkemedel

– Behandlingen omfattar både kirurgi och läkemedel, bland annat målsökande radioaktiva substanser. Vi skulle kunna uppnå ännu bättre resultat om patienterna fick diagnos tidigare. Därför behöver vi satsa både på utbildning och ett brett internationellt forskningssamarbete där stora patientgrupper kan ge oss ny kunskap.

Det säger initiativtagaren till konferensen, professor Eva Tiensuu Janson, specialist på neuroendokrina tumörer vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida