Oklart om operation hjälper vid sömnapné

Andningsmask med övertryck hjälper bra vid sömnapné. Det finns det starka vetenskapliga bevis för. Det finns det däremot inte för operation, som tvärtom är en riskabel metod. Ändå genomförs många hundra sådana kirurgiska ingrepp varje år.

Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som i dag publicerar en ny rapport om diagnostik och behandling vid obstruktivt sömnapnésyndrom – andningsavbrott i sömnen.

Oavsett hur svårt tillståndet är minskar antalet andningsuppehåll om personen med sömnapné sover med CPAP – en andningsmask som ger ett övertryck i luftvägarna – konstaterar SBU.

Bevisen är starka för att tröttheten på dagen minskar. Trots att andningsmasken kan ge vissa besvär och att apparaturen ger ifrån sig ljud tolereras CPAP väl av flertalet patienter.

Rapporten visar också att det finns vissa belägg för att individuellt utformade bettskenor som drar fram underkäken kan minska andningsuppehållen och därmed tröttheten på dagarna hos personer med lätt till måttlig sömnapné.

De behandlingsmetoder som är sämst bevisade och samtidigt mest riskfyllda är de kirurgiska, konstaterar SBU. En betydande andel av dem som opereras drabbas av sväljningsbesvär efter ingreppet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida