Olika serotoninsystem hos män och kvinnor

4 april 2008

Med hjälp av PET-kamera har en grupp forskare vid Karolinska institutet i Stockholm visat att hjärnans serotoninsystem skiljer sig åt mellan könen. Det kan förklara varför depressioner och ångesttillstånd är vanligare hos kvinnor än hos män.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida