Omvårdnad

Barbro Arvidsson och Ingela Skärsäter (red)Psykiatrisk omvårdnad - att stödja hälsofrämjande processer. 187 sidorStudentlitteratur 2006 www.studentlitteratur.seisbn 91-44-00436-2

2 februari 2007

En patient berättar om hur han vid 18 års ålder krossades av läkarens besked om att han hade kronisk schizofreni, och att han kanske skulle kunna hantera sjukdomen om han tog mediciner i hela sitt liv och undvek stress. Det hände för bara ett par decennier sedan. I den här boken har hoppet fått ett eget kapitel. Kunskap, det vill säga patientens kunskap, blir alltmer central i psykiatrisk omvårdnad. Kunskap är förknippad med makt. För den med psykisk sjukdom är den kanske till och med en förutsättning för att kunna ta makten över sitt liv. Författarna beskriver med forskning som grund hur vårdpersonal, särskilt sjuksköterskan, på olika sätt kan stödja den psykiskt sjukes hälsoprocesser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida