Omvårdnad

Att leva med sjukdom?Siv Söderberg (red)?Norstedts akademiska förlag 2009. www.norstedtsakademiska.se?isbn 978-91-7227-590-4??

28 maj 2009

För den friska människan är kroppen »närvarande genom att vara frånvarande«, men när vi blir sjuka blir kroppen påträngande närvarande, konstaterar Siv Söderberg, bokens redaktör. Den beskriver människors erfarenheter av olika allvarliga och långvariga sjukdomstillstånd med fokus på de sjukas, de närståendes och sjuksköterskans upplevelser.

Boken riktar sig till sjuksköterskor och annan vårdpersonal och vill ge ökad kunskap om människor som lever med kronisk sjukdom och funktionshinder så att deras välbefinnande kan ökas.?

Ur innehållet: Livet med traumatisk hjärnskada, Att leva med multipel skleros, Närståendeperspektiv, Distriktssköterskans perspektiv, Stöd i hemmet med ikt.?Författarna är alla sjuksköterskor och forskare. SA??????????

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida