Omvårdnad. Barbro Arvidsson ny professor

28 juli 2010

I maj utsågs Barbro Arvidsson till professor i omvårdnad med inriktning yrkesmässig handledning vid Högskolan i Halmstad. Hon forskar dels inom området processorienterad handledning och dels om hälsans betydelse i våra liv. ?Inom den pedagogiska forskningen gör hon studier om forskarhandledning, från både handledarnas och doktorandernas perspektiv.

Barbro Arvidsson är sedan flera år professor i klinisk sykepleie vid Högskolan i Gjövik i Norge.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida