patientsäkerhet

Omvårdnaden får godkänt på de flesta akutmottagningarna

Omvårdnaden får godkänt på de flesta akutmottagningarna
En nationell tillsyn av landets akutmottagningar gjordes under förra året. Foto: Anders Olsson.

Efter att ha inspekterat samtliga akutsjukhus i landet bedömer Inspektionen för vård och omsorg att vid 51 av 64 akutmottagningar får patienterna en god vård på akuten i väntan på att läggas in.

Under förra året gjorde Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, oanmälda inspektioner på samtliga akutmottagningar. Intervjuer gjordes med chefer, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vårdgivare och verksamhetschefer fick lämna in skriftliga redogörelser och drygt 700 patienter som vårdats på akutmottagning fick svara på en enkät.

Nu har tillsynen sammanfattats i en rapport som visar att på 51 av de 64 akutmottagningarna är patientsäkerheten ”förhållandevis god”, enligt Ivo:s bedömning.

Stängda vårdplatser

Brist på tillgängliga vårdplatser är den vanligaste orsaken till att patienter blir kvar på akutmottagningen efter beslut om inläggning. Grundorsaken är svårigheter att bemanna vårdavdelningarna, framför allt med sjuksköterskor.

Drygt hälften av akutmottagningarna har sällan problem med att patienterna får vänta länge på att få en vårdplats. Där patienterna ändå måste vänta har man vidtagit åtgärder för att minska risken för vårdskador. Det handlar bland annat om tillgång till mjuka sängar, införande av omvårdnadsronder, larmanordningar, bättre läkemedelshantering, servering av mat och dryck.

Åtta som får kritik

På åtta akutmottagningar har Ivo funnit brister i patientsäkerheten som påtalats, men inte lett till krav på åtgärder. Det är:

 • Gällivare sjukhus
 • Kiruna sjukhus
 • Sunderby sjukhus
 • Hallands sjukhus i Halmstad,
 • Hallands sjukhus i Varberg,
 • Skaraborgs sjukhus i Lidköping
 • Skaraborgs sjukhus i Skövde
 • Skånes universitets sjukhus i Lund

Läs också: Inte patientsäkert för de som väntar på akuten

Krav på åtgärder i Stockholm

Vid fem sjukhus har det visat sig finnas brister som gör att Ivo bedömer att de inte uppfyller kraven på god vård. Där har Ivo ställt krav på åtgärder. Fyra av sjukhusen finns i Stockholms läns landsting.

Läs också:Vården inte säker på Stockholms akuter

 • Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • Danderyds sjukhus
 • Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
 • Karolinska universitetssjukhuset i Solna
 • Södersjukhuset

Läs också: Ny allvarlig kritik mot akuten i Huddinge

Bristerna handlar om att patienterna inte får ordinerade läkemedel, tillsyn och övervakning, basal omvårdnad, mat och dryck i tillräcklig utsträckning.

Dessutom har Ivo sett allvarliga brister vid Helsingborgs sjukhus, som inte ingick i den nationella tillsynen. Där har Ivo ställt upprepade krav på åtgärder. Det handlar om samma typ av brister som på övriga sjukhus.

Patienterna känner sig trygga

Ivo har också gjort en enkät bland patienter om vad de tycker om vården. En mycket stor andel av patienterna upplevde att de kände sig trygga och omhändertagna på akutmottagningen i väntan på att få komma till vårdavdelning.

Multisjuka äldre är den grupp som, enligt Ivo:s rapport, löper större risker än andra i väntan på en vårdplats. De är sköra och känsliga, mindre rörliga och har ökad fallrisk och har kanske inte alltid förmåga att påkalla uppmärksamhet.

På flera sjukhus har man därför vidtagit olika åtgärder som riktar sig speciellt till multisjuka äldre. Det handlar till exempel om att sjuksköterskor med särskild geriatrisk kompetens har anställts, införande av snabbspår till geriatrisk mottagning och screening för skörhet bland dem som är 75 år och äldre.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida