Omvårdnadslyftet det mest konkreta löftet i regeringsförklaringen

Ett omvårdnadslyft är det mest konkreta förslaget i regeringens program för den kommande mandatperioden inom hälso- och sjukvårdsområdet. Men en satsning på specialistutbildningar för sjuksköterskor finns inte med bland löftena.

En bra vård för Sveriges äldre handlar om att se medarbetarna och ge dem möjlighet att göra ett bra jobb, ge dem inflytande, delaktighet och utveckling, sade statsminister Fredrik Reinfeldt när han lade fram sin regeringsförklaring. I deklarationen upprepade han det moderata vallöftet om en särskild utbildningssatsning för medarbetare i vård och omsorg, ett så kallat omvårdnadslyft.

Däremot sade han inget om hur specialistutbildningen för sjuksköterskor ska främjas. Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är besviken:

– En säker vård kräver fler specialistutbildade sjuksköterskor. Nu är det dags för regeringen att leverera ett skarpt förslag på det här området, säger hon.

Regeringsförklaringen drar upp de stora dragen. Alliansen har också sagt att specialistutbildningen inte kommer att finnas med i det första årets budget. Hade du ändå förväntat dig att detta skulle tas upp igår?

– Ja, jag hade förväntat mig att han skulle nämna det, specialistutbildningen spelar verkligen roll. Det är inte bara de stora dragen som tas upp i en regeringsförklaring, exempelvis sade Reinfeldt att väntetiderna på akuten ska kortas, säger Anna-Karin Eklund.

Inget om lönediskriminering

Hon konstaterar att sjuksköterskor nämndes som ”en viktig yrkesgrupp”, men att Fredrik Reinfeldt inte alls tog upp lönediskrimineringen mot högutbildade kvinnor med akademisk utbildning som arbetar i offentlig sektor.

Reinfeldt upprepade dock att sänkta skatter gett mer pengar i plånboken.

– Men sänkt skatt bidrar inte till att vår kunskap värderas högre, att vi får bättre villkor eller högre lön, säger Anna-Karin Eklund.

På hälso- och sjukvårdsområdet bekräftade Fredrik Reinfeldt löftet från Almedalen i somras att kommuner och landsting får ett extra statsbidrag på tre miljarder kronor 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida