OPERATION. Ny checklista ska minska komplikationer

Presentation av laget, antibiotika och återkoppling ska förebygga dödsfall och komplikationer vid operationer.

Checklistan är ursprungligen framtagen av Världshälsoorganisationen, who. I en nyligen publicerad vetenskaplig studie slås fast att dödligheten i samband med operation minskade från 1,5 till 0,8 procent samt att rapporterade komplikationer minskade från 11 till 7 procent, efter att checklistan hade införts.

Listan med totalt 19 punkter ska nu spridas över världen och i Sverige har Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, i samarbete med flera yrkesföreningar tagit fram den svenska versionen, kompletterad med ytterligare fyra punkter.

Den svenska versionen kommer även att innehålla punkterna hypotermibedömning, operationsläge, trombosprofylax och återkoppling.

På kirurgkliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har man sedan september 2008 använt sig av en egen översättning av checklistan.

– Den är bra, praktisk att arbeta med och innebär ett merarbete på tre minuter, säger Axel Ros, verksamhetschef vid kirurgkliniken.

Men först genomfördes en pilotstudie på två operationssalar. Resultatet visade att i 10 procent av de ifyllda checklistorna hade sjukhuset brustit i sina rutiner.

– Tidigare hade vi ingen checklista alls – vi hade en massa pm om hur vi ska arbeta men ingen riktig koll. Checklistan tillför någonting i atmosfären på salen, den hanteras av hela arbetsgruppen tillsammans, ger en bättre patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö, säger Axel Ros.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida