Organdonationerna ökar kraftigt i Västra Götaland

Organdonationerna ökar kraftigt i Västra Götaland
Bertil Andersson, donationsansvarig läkare på Sahlgrenska, lyfter fram kollegernas hårda arbete som förklaring till det ökande antalet organdonatorer. Foto: Robert Emilsson

Under årets första halva har dubbelt så många donatorer identifierats jämfört med samma period förra året.

Vårdfokus har tidigare berättat att antalet organdonatorer är fler än någonsin. Samtidigt finns stora skillnader mellan olika delar av landet. Förra året hade Norra regionen i genomsnitt 21,5 donatorer per en miljon invånare, medan siffran är knappt hälften i den sydöstra regionen.

Även Västra regionen, där Västra Götaland och norra Halland ingår, uppvisade ett magert resultat under förra året: 14,7 donatorer per en miljon invånare.

82 har fått organ

Men utvecklingen tycks ha vänt med besked i Västra Götalandsregionen. Under årets första halva har 21 donatorer bidragit till att 82 personer fått nya organ. Vid samma tidpunkt förra året hade elva donatorer identifierats. Under hela förra året identifierades totalt 26 donatorer.

– Vi hoppas att nästa sex månader blir lika framgångsrika. Om vi identifierar 45 avlidna organdonatorer per år i Västra Götalandsregionen når vi samma nivå som Norge, med högst antal donatorer per miljon invånare i Norden. Då kommer transplantationskön att minska, säger Bertil Andersson, donationsansvarig läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Lägger fokus på känslorna

Enligt honom beror den positiva utvecklingen främst på kollegernas engagemang i frågan.

– Det är ett stort arbete som ligger bakom att först identifiera en möjlig organdonator och sedan vårda den potentiella donatorn fram till att uttagsoperationen kan genomföras.

Läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsenheterna i regionen har fokuserat mycket på det känslomässiga i en organdonation. När och hur man ska ta upp frågan med den avlidnas anhöriga är minst lika viktigt som de tekniska procedurerna.

Öka medvetenheten

Samtidigt betonar Bertil Andersson att man i samhället måste fortsätt att prata om donationsfrågan för att öka medvetenheten.

– Det är viktigt att i förväg fundera igenom sin egen inställning till organdonation och ha talat med dem som står en nära. Det är bra att också anmäla sin inställning i donationsregistret. Om något skulle hända dig är det en stor lättnad för de närstående om din inställning till organdonation är känd.

Organdonation i Västra Götaland

De 21 organdonatorerna hittills i år har i snitt gett fyra organ per donator. Totalt har 82 personer fått nya organ. Det har gjorts:

  • 35 njurtransplantationer
  • 18 levertransplantationer
  • 10 lungtransplantationer
  • 9 hjärttransplantationer
  • 5 bukspottkörteltransplantationer

Ävenhjärtklaffar och hornhinnor  har transplanterats. Den första april i år stod 739 personer i kö till ett nytt organ.

Källa: Västra Götalandsregionen

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida