Oroande samband mellan preventivmedel och antidepressiva

Oroande samband mellan preventivmedel och antidepressiva
Unga kvinnor mellan 16 och 19 år som får minipiller eller andra preventivmedel som enbart innehåller gestagen tar ut antidepressiva läkemedel i högre grad än andra kvinnor. Arkivbild: Colourbox

Unga kvinnor som får preventivmedel som bara innehåller gestagen, till exempel minipiller, använder antidepressiva mediciner i betydligt större utsträckning än andra kvinnor. Det visar en stor studie av läkemedelsuttaget bland kvinnor i Sverige.

10 november 2011

När barnmorskor och andra skriver ut preventivmedel bör de vara uppmärksamma på om kvinnan har problem med nedstämdhet eller depressioner.

Den slutsatsen dras i en forskarrapport som studerat uttaget av både hormonella preventivmedel och antidepressiva läkemedel.

Undersöka sambandet

– Vi vet att många kvinnor säger att de blir deppiga av att äta p-piller och ville därför undersöka om det finns något samband mellan förskrivningen av olika preventivmedel och antidepressiva mediciner.

Så förklarar sjuksköterskan och forskaren Malou Lindberg bakgrunden till den omfattande registerstudien som hon och hennes kolleger vid Linköpings universitet har genomfört.

De har tagit ut data från Läkemedelsregistret för alla kvinnor mellan 16 och 31 år i Sverige och studerat hur många som under en treårsperiod har hämtat ut olika slags hormonella preventivmedel och antidepressiva mediciner på apotek.

Störst risk för tonåringar

Resultatet visar att de som fått preventivmedel med enbart gestagen, till exempel minipiller, i mycket större utsträckning också har fått antidepressiva mediciner utskrivna.

Allra tydligast var det bland kvinnor mellan 16 och 19 år. De som fått preventivmedel med gestagen hade 67 procent högre uttag av antidepressiva läkemedel, jämfört med kvinnor som fått kombinerade p-piller eller andra preventivmedel som innehåller både östrogen och gestagen.

– Vi vet i dag att depressioner är vanligt bland unga kvinnor och det är oroande att det skulle kunna finnas en koppling till vissa preventivmedel, säger Malou Lindberg.

Går inte att dra säkra slutsatser

Men hon betonar att det inte går att dra några säkra slutsatser om sambandet eftersom det är en tvärsnittsstudie.

– Vi kan inte se orsakssamband utan vet bara att uttagen av de här medicinerna under en treårsperiod ser ut på det här sättet.

Forskarteamet har gått vidare med fördjupade studier för att förstå mer om sambanden. Bland annat tittar de närmare på vilka olika slags preventivmedel det handlar om och när i tid kvinnorna har fått dem.

– Vi vill ta reda på om de har fått preventivmedlet eller de antidepressiva medicinerna först, säger Malou Lindberg.

Många kvinnor tycker att p-piller påverkar humöret och det är en vanlig orsak till att de slutar äta p-piller eller byter sort. Ändå finns det väldigt lite forskning kring olika preventivmedels inverkan på humöret eller depressioner.

Det här är den första större studie som jämför användandet av hormonella preventivmetoder och antidepressiva läkemedel med hjälp av nationella dataregister.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida